گیج‌های الکترونیکی

یکی از انواع گیج های الکترونیکی ایر گیج می‌باشد.

ایرگیج ۳ کاناله برای اندازه گیری قطر داخلی و استوانیت ۳ نقطه ای با دقت ۲ میکرون