امیر حسین علیزاده

 مدیر عامل  

رضا ولی وند
قائم مقام معاونت اجرائی

رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل

کمال علیپور
مدیر تولید و مونتاژ

رضا ولی وند

مدیر بازرگانی

وحید غفران نیا

مدیر حراست

صادق زینالی

مدیر فناوری اطلاعات

مهرداد اشجاری

سرپرست امور کنترل کیفی

مرتضی یحیی پور

سرپرست امور اداری و منابع انسانی

عبدالحسین محمدی
مدیر تضمین کیفیت

محمد رضا مسگری 

سرپرست امور مالی

سعید حبیبی
سرپرست مدیریت مهندسی و طراحی

رامین قاری زاده 

سرپرست ریاست برنامه ریزی و انبارها