امیر حسین علیزاده

 مدیر عامل  

رضا ولی وند
معاونت اجرائی

رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل

کمال علیپور
مدیر تولید و مونتاژ

رضا ولی وند

سرپرست امور بازرگانی

وحید غفران نیا

مدیر حراست

صادق زینالی

مدیر فناوری اطلاعات

مهرداد اشجاری

مدیر امور کنترل کیفی

مرتضی یحیی پور

مدیر امور اداری

عبدالحسین محمدی
مدیر تضمین کیفیت

محمد رضا مسگری 

مدیر امور مالی

سعید حبیبی
مدیر امور مهندسی و طراحی

رامین قاری زاده 

مدیر برنامه ریزی و انبارها