صمدالله شکری 

مدیر عامل  

سعید حبیبی
قائم مقام مدیر عامل
کمال علیپور
مدیر تولید و مونتاژ
رضا ولی وند
معاونت اجرائی

وحید غفران نیا

مدیر حراست
محمد رضا مسگری 
مدیر امور مالی

مهرداد اشجاری

مدیر امور کنترل کیفی

بهبود مهدی فر

سرپرست مدیریت امور اداری

عبدالحسین محمدی
مدیر تضمین کیفیت

صادق زینالی

مدیر فناوری اطلاعات
پرویز نادری
سرپرست مدیریت بازرگانی

رامین قاری زاده 

مدیر برنامه ریزی و انبارها

بهرنگ آزاد
مدیر طرح و برنامه