کالیبراسیون ابزارهای اندازه‌گیری و فرامین کنترلی:

شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا مجهز به آزمایشگاه مترولوژی و با مجوز رسمی کالیبراسیون ابعادی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با تجارب چندین ساله و تجهیزات ویژه آماده ارائه خدمات به کلیه شرکت‌ها و موسسات صنعتی می‌باشد.

کالیبراسیون‌:
اندازه گیری و ارائه گواهی کالیبراسیون برای انواع فرامین کنترلی از جمله گیج های توپی و رینگی ساده و پیچی، گیج های دهان اژدری و گیجهای مرکب از نظر ابعادی و هندسی ، انواع ابزارهای اندازه گیری ابعادی از جمله انواع کولیس، میکرومتر، عمق سنج و ارتفاع سنج ها ، انواع قطعات مرجع جهت تنظیم ابزارها ، انواع ساعتهای اندازه گیری، زاویه سنج ها، خط کش ها، فیلر، گام سنج، شعاع سنج، گونیا، میزهای صافی، ترازها و کلیه شابلونها و همچنین اندازه گیری ابعادی با دقت بالا، گردی سنجی قطعات و سایر پارامترهای هندسی و اندازه گیری پروفیل پیچ ها و دنده ها در این آزمایشگاه امکان پذیر می باشد.
تجهیزات و سیستم های دقیق آزمایشگاه مترولوژی، این شرکت را قادر می سازد ابعاد و پارامترهای مختلف قطعات دقیق کارخانجات و شرکتهای صنعتی تولیدی را تا دقت ۱ میکرون ( یک هزارم میلی متر) اندازه گیری و خدمات مربوطه را در کل کشور ارائه نماید.