تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامي آذربایجان ‌شرقی با شرکت سمتکو به امضاي دکتر جوانپور رئيس اين دانشگاه و مهندس دلفکار رسيد.

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان ‌شرقی با شرکت سمتکو به امضای دکتر جوانپور رئیس این دانشگاه و مهندس دلفکار رسید.

هدف از امضاء تفاهم نامه همکاری شرکت سمتکو با دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان ‌شرقی ایجاد همکاری بین صنعت و دانشگاه در جهت بسط و توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی، آموزشی با در نظرگرفتن کلیه امکانات دو طرف است.
به گزارش روابط عمومی سمتکو، تفاهم نامه همکاری به نام دانشمند شهید محسن فخری زاده فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی با شرکت سمتکو به امضای دکتر جوانپور رییس این دانشگاه و مهندس دلفکار مدیرعامل شرکت سمتکو رسید.
دراین جلسه دکتر جوانپور با اشاره به سابقه مدیریتی و صنعتی تاثیرگذار مهندس دلفکار طی سالیان متمادی گفت: امروز بسیار خوشحال وخرسندم که فرصت مناسبی برای حرکت هر چه بیشتر به سوی تحقق ماموریت عمل گرایی در دانشگاه آزاد اسلامی پیش آمده است و انعقاد این تفاهم نامه به لطف خدا مقدمه این امر خطیر خواهد بود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ادامه داد: با شناختی که از مهندس دلفکار در این سالها دارم مطمئن هستم که این تفاهم نامه نتایج و آثار عملی مبارکی به همراه خواهد داشت و به یکی از بهترین تفاهم نامه های امضا شده تا به امروز تبدیل خواهد شد.
مهندس دلفکار نیز در این جلسه بیان داشت: صنعت و دانشگاه فاصله زیادی با هم دارند و دانشگاه به موضوعات خود می‌پردازد و صنعت بر پایه تجارب مسیر خود را طی می‌کند؛ بنابراین ضرورت نزدیک شدن امر تولید و صنعت کشور به لحاظ گنجینه ارزشمند تجربی و علم دانش به عنوان سرمایه ای گهربار به یکدیگر وجود دارد تا بهره‌برداری مناسب حاصل شود.
وی افزود: امیدواریم در کنار استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان ‌شرقی در راستای اعتلای بیشتر صنعت و اهداف پیش روی شرکت سمتکو گام های خوبی برداریم.