تجهیزات و ابزارآلات

دستگاه جیگ بورینگ
قابلیت ماشین کار بین قطرهای ۲۰ تا ۳۵۰ میلیمتر را دارد(ابزار خرج از مرکز)، در صفحه دوبعدی دارای دقت دو میکرون میباشد.
دستگاه جیگ گرایندینگ
قابلیت سنگ زنی سوراخ ها ، قطر خارجی ، شیارها و کمانهای داخلی ، خارجی را با دقت یک میکرون دارد.
دستـگاه رایـسـاور
قابلیت سنگ زنی انواع پروفیلهای پیچی ( داخلی و خارجی ) رادارد. پروفیل داخلی از M6 تا M180 پروفیل خارجی از M3 تا M250
سنگ تخت دقیق
گیج های دهان اژدری و فرم طولی روی قطعات و غیره : فرم دهی ابزارهای ماشین کاری
ماشین PTV
فرم دهی انواع ابزارهای ماشین کاری و ابزارهای خاص اندازه گیری بر اساس درخواست مشتریان
اسپارک
قابلیت فرم دهی انواع قطعات (گیج و ابزار) براساس درخواست مشتریان
سنگزنی جا مرغک
قابلیت سنگزنی به مته مرغکها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.