بازدید قائم مقام گروه خودرو سازی سایپا در امور تولید از شرکت سمتکو

بازدید قائم مقام گروه خودرو سازی سایپا در امور تولید از شرکت سمتکو

عضو هیات مدیره و قائم مقام تولید گروه خودروسازی سایپا از توانمندی‌ها و امکانات شرکت سمتکو دیدن کردند.
به گزارش روابط عمومی سمتکو مهندس علی شیخ زاده قائم مقام گروه خودروسازی سایپا در امور تولید حین بازدید از شرکت سمتکو عنوان کرد: در دوره مدیریتی جدید توسعه محصولات و ادامه رویه رشد تولید قابل لمس بوده و گروه نیز حمایت خود را از این امر اعلام می‌نماید.
مهندس شیخ زاده تصریح کرد: شرکت سمتکو در تولید قطعات خودرو جدید شاهین نیز با تولید سیستم ترمز این خودرو نقش مهمی را در تولید خودرو جدید گروه سایپا به عهده دارد.
بعد از بازدید از خطوط تولید که با همراهی دکتر خدابخش رئیس هیات مدیره و قائم مقام و مدیران شرکت مگاموتور انجام شد مهندس دلفکار مدیرعامل شرکت گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام شده ارائه کرد و در خصوص مشکلات و شرایط موجود در این شرکت نیز تبادل نظر انجام شد.