آگهی‌های مزایده و مناقصه

شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا ( سمتکو) در نظر دارد سرویس های ایاب و ذهاب خود را از طریق مناقصه واگذار

Read More »
آگهی‌های مزایده و مناقصه

شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا (سمتکو) در نظر دارد ورق های فولادی به وزن تقریبی ۱۴ تن خود را  از

Read More »

آگهی مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب       آگهی مزایده ورق های فولادی