آگهی‌های مزایده و مناقصه

آگهی مناقصه شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا در نظر دارد سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان خود را  ازطریق مناقصه به

Read More »
آگهی‌های مزایده و مناقصه

شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا (سمتکو) در نظر دارد ورق های فولادی به وزن تقریبی ۱۴ تن خود را  از

Read More »

 آگهی مناقصه سرویس های ایاب ذهاب                            کارکنان                             آگهی مزایده ورق های فولادی