کالیپر

در کلیه محصولات این شرکت از استانداردهای ,NES,CHRYSLER,ISO,DIN,JASO …,IKSTD,KES,MES استفاده شده است.

شرح عملکرد مجموعه:

مجموعه کالیپر به عنوان یکی از اصلی ترین مجموعه سیستم ترمز وظیفه تبدیل فشار هیدرولیک به نیروی ترمز گیری از طریق جابجایی پیستون و انتقال آن از لنت ترمز به دیسک اکسل چرخ جلو را دارد.

مجموعه کالیپر ABS نیسان وانت:

مجموعه کالیپر ترمز نیسان که به صورت چپ و راست تولید می گردد که بر روی فلنج چرخ جلو نصب می گردد.

مجموعه کالیپر تیبا:

مجموعه کالیپر ترمز تیبا که به صورت چپ و راست تولید می گردد که بر روی فلنج چرخ جلو نصب می گردد.

مجموعه کالیپر پراید:

مجموعه کالیپر ترمز پراید سری(X100) که به صورت چپ و راست تولید می گردد که بر روی فلنج چرخ جلو نصب می گردد.

مجموعه کالیپر پژو ۴۰۵:

مجموعه کالیپر ترمز پژو ۴۰۵ که به صورت چپ و راست تولید می گردد که بر روی فلنج چرخ جلو نصب می گردد.

مجموعه کالیپر سمند ۵۷:

مجموعه کالیپر ترمز سمند ۵۷ که به صورت چپ و راست تولید می گردد که بر روی فلنج چرخ جلو نصب می گردد.

مجموعه کالیپر پراید وانت:

مجموعه کالیپر ترمز پراید وانت  که به صورت چپ و راست تولید می گردد که بر روی فلنج چرخ جلو نصب می گردد.

 

کالیپر پراید

مجموعه کالیپر ترمز پراید

بر روی فلنج چرخ جلو نصب می گردد

کالیپر پژو ۴۰۵

مجموعه کالیپر ترمز پژو ۴۰۵

بر روی فلنج چرخ جلو نصب می گردد

کالیپر سمند ۵۷

مجموعه کالیپر ترمز سمند ۵۷

بر روی فلنج چرخ جلو نصب می گردد

کالیپر تیبا

مجموعه کالیپر ترمز تیبا

بر روی فلنج چرخ جلو نصب می گردد

کالیپر مزدا

مجموعه کالیپر ترمز مزدا

بر روی فلنج چرخ جلو نصب می گردد

کالیپر نیسان

مجموعه کالیپر ترمز نیسان

بر روی فلنج چرخ جلو نصب می گردد