دیدار مدیرعامل ایدم با سرپرست شرکت سمتکو

دیدار مدیرعامل ایدم  با سرپرست شرکت سمتکو

مهندس دلفکار سرپرست شرکت سمتکو و مهندس رستم‌نژاد مدیرعامل شرکت ایدم، در نشستی مشترک زمینه ‌های همکاری دو مجموعه را برای توسعه همکاری‌ها بررسی کردند.
مهندس رستم‌نژاد مدیرعامل ایدم با حضور در شرکت سمتکو طی نشستی یک ساعته به بررسی زمینه ‌های مشترک برای توسعه همکاری‌ها پرداختند.
در این نشست، مهندس رستم‌نژاد ضمن تبریک انتصاب مهندس دلفکار و اعلام امادگی جهت انتقال تجربه و دانش فنی اعلام امیدواری کردند شرکت ها بتوانند با بالا بردن بهره وری جهش عملی تولید را محقق سازند.