سعید دلفکار

سرپرست شرکت

 

مجتبی حسین خواه

معاون مهندسی

مهدی عبداله پور

مدیر بازرگانی

 

نعمت اله پایان

سرپرست امور اداری و منابع انسانی

کمال علیپور

مدیر مونتاژ و سرپرست تولید

کاظم فیضی موسی درق

مدیر مهندسی صنایع و برنامه ریزی

 

وحید غفران نیا

مدیر حراست

محسن محمدی

مدیر امور کنترل کیفیت

امیر جدیری

مدیر امور تحقیق، توسعه و مهندسی

بابک توکلی

مدیر امور طراحی و ساخت گیج و ابزارهای کنترلی

امین نوروزی

مدیر تضمین کیفیت

صادق زینالی

مدیر فناوری اطلاعات