روح الله زینالی

 سرپرست مدیریت 

رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل

سعید پناهی

معاونت اجرایی

کمال علیپور
مدیر امور ساخت و تولید

محسن محمدی

مدیر امور مونتاژ 

وحید غفران نیا

مدیر حراست

رضا ولی وند

مدیر مهندسی صنایع و برنامه ریزی

ابراهیم شایان مهر

مدیر امور کنترل کیفی

امیر جدیری

مدیر امور تحقیق، توسعه و مهندسی

بابک توکلی

مدیر پروژه بهبود فرآیندهای تولید

عبدالحسین محمدی

مدیر تضمین کیفیت

صادق زینالی

مدیر فناوری اطلاعات

رضا ولی وند

سرپرست امور بازرگانی