سعید دلفکار

مدیر عامل

رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل

سعید پناهی

معاونت اجرایی

نعمت الله پایان
مدیر امور اداری و منابع انسانی

کمال علیپور

مدیر مونتاژ 

کاظم فیضی موسی درق

مدیر مهندسی صنایع و برنامه ریزی
کمال علیپور
مدیر تولید
مهدی عبدالله پور
مدیر قراردادها

وحید غفران نیا

مدیر حراست

محسن محمدی

مدیر امور کنترل کیفیت

امیر جدیری

مدیر امور تحقیق، توسعه و مهندسی

بابک توکلی

مدیر امور طراحی و ساخت گیج و ابزارهای کنترلی

امین نوروزی

مدیر تضمین کیفیت

صادق زینالی

مدیر فناوری اطلاعات

رضا ولی وند

مدیر بازرگانی و تامین