بازید عضو هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا از شرکت سمتکو

بازید عضو هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا از شرکت سمتکو

به گزارش روابط عمومی شرکت سمتکو دکتر بهمن حسین زاده عضو هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا از خطوط تولید شرکت سمتکو بازدید و از نزدیک با مراحل تولید و راه‌اندازی دستگاههای جدید آشنا شدند.
دکتر حسین‌زاده در این بازدید عنوان کردند: سمتکو همواره در عرصه‌های راهبردی و استراتژیک نظیر داخلی سازی محصولات، توسعه خطوط تولید و تکیه بر توان داخلی نقش مهمی ایفا کرده و با اتکا به پتانسیل مدیریتی و سرمایه‌های انسانی جوان، توانسته است نقش آفرینی موثری در این عرصه ایفا کند.
مهندس دلفکار مدیرعامل سمتکو نیز با اشاره به توان شرکت سمتکو در حوزه تولید قطعات خودرو، خاطرنشان کرد: این شرکت توان تولید قطعات جدید مورد نیاز در بخش خودرو را دارد.