آگهی مزایده جدید

آگهی مزایده جدید

شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا (سمتکو) در نظر دارد دستگاه و لنت ها و ابزارهای مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

علاقه مندان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی طی ۱۰ روز کاری جهت بازدید به آدرس این شرکت ( تبریز – منطقه صنعتی قراملک – روبروی پمپ و توربین ) مراجعه نمایند.

فرم شرایط لیست اقلام مزایده :

فرم مزایده اقلام مازاد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۴