مستر بوستر پراید

در کلیه محصولات این شرکت از استانداردهای,CHRYSLER,ISO,DIN,JASO …,TEVES,IKSTD,KES,MES استفاده شده است.
مجموعه بوستر و مستر سیلندر ABS :
شرح عملکرد مجموعه:
مجموعه بوستر به عنوان اصلی ترین مجموعه سیستم ترمز وظیفه تقویت نیروی پای راننده و تبدیل آن به فشار هیدرولیک را دارد و از دو جزء اصلی ایزواک و مجموعه مستر سیلندر تشکیل شده است .
مجموعه بوستر روی کاسه پدال ترمز نصب می شود و از طریق چهار پیچ روی درب بوستر مونتاژ می گردد .

مستر و بوستر پراید

مجموعه مستر و بوستر اصلی‌ترین مجموعه سیستم ترمز

مجموعه مستر پراید

ایجاد فشار در مدارات ترمز تا چرخ اتومبیل وتبدیل نیروی مکانیکی به هیدرولیک

مجموعه بوستر پراید

تقویت نیروی پای راننده در خودرو و رابط بین پمپ ترمز و پدال