آگهی‌های مزایده و مناقصه

شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا (سمتکو) در نظر دارد دستگاه و لنت ها و ابزارهای مازاد بر نیاز خود را از

Read More »

           آگهی مزایده اقلام مازاد بر نیاز